پیام مدیرعامل
پیام مدیرعامل
به نام هستی بخش یکتا
إِلَهِی أَغْنِنِی بِتَدْبِیرِکَ لِی عَنْ تَدْبِیرِی وَ بِاخْتِیَارِکَ عَنِ اخْتِیَارِی وَ أَوْقِفْنِی عَلَى مَرَاکِزِ اضْطِرَارِی.
خدایا! مرا با تدبیری که بر جان و قلب من روا می داری، از تدبیر ناقص خودم بی نیاز گردان، و با اختیاری که در امورات من اِعمال می داری، مرا از این که با انتخاب های ناقص، خود را سرگردان کنم، نجات بده و از نقاط ضعف و اضطرارم واقفم ساز تا بفهمم با تدبیر و اختیار تو می توانم راه را به سلامت طی کنم.

در دنیای زنده و پوینده امروز، که دست‌یابی به سرآمدی و پیشوایی در دانش و فن آوری صلح گرا، آرمان همه انسان‌های کمال گرا و سازمان‌های هدفمند است، علاوه بر ضرورت پیروی از اصول جهانی خرد و استانداردها یا همان الگوهای دانش بنیان گفتاری و رفتاری از پیش تعیین شده و در دست، تلاش در جهت کشف، طرح و تبیین اصول، الگوها و دستورالعمل ها ، نقش راهبردی و بسیار با اهمیتی در توفیق دست‌یابی به هدف و یا مجموعه اهداف عالیه دارد.
بدیهی است موفق بودن هر فرد یا سازمان در تحقق بخشیدن و حاصل آوردن این هدف بزرگ و متعالی، معطوف به آینده نگری و برنامه ریزی تعالی جویانه ایشان است. بر این اساس فکری و عقیده بنیان، هر سازمان توسعه یافته و پوینده‌ای باید تعاریفی عقل محور و زیرساخت‌هایی دانش بنیان و البته خردگرا و منطقی برای تبیین و تطبیق  استانداردها یا دستورالعمل های از پیش تعیین شده و جدید خود داشته باشد و آن‌ها را برای همکاران و مخاطبان خارج از شرکت خویش در قالبی استوار و گویشی خوانا و روان ارائه و بیان نماید؛ و در جهت تحقق تمام و کمال آن، همه افراد و اقشار جامعه انسانی تحت پوشش خود را به تلاشی گسترده و همه جانبه فرا خواند.
ما نیز همین مهم را در نخستین فراز از اهداف عالی خود قرار داده‌ایم، لیکن تا پرداختنی شایسته و انجام کامل این هدف متعالی، ارزش‌های شرکت مهندسی جی کارسپاهان را، که با سرواژه «دانش و تجربه » معرفی کرده‌ایم. با نگاهی عمیق‌تر، رنگی خدایی می‌زنیم و در تدوین آن از سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست  (HSE) بهره می‌گیریم. بر این مبنا، می‌خواهیم نشان دهیم تا چه اندازه از دستورالعمل های  HSE  استفاده می نماییم
سرآمدی شرکت مهندسی جی کارسپاهان مسلماً در گرو پای بندی همگانی و همه جانبه مجموعه در لحاظ و جاری سازی این دستورالعمل هاست. اعتبار و درخشانی آینده علمی و اخلاقی و صنعتی ما بسته به مسئولیت پذیری یکایک ما در اجرای همه جانبه و تعادل در دستورالعمل هاست. ما به این وسیله دست در دست و در کنار با یکدیگر می‌توانیم به همه نشان دهیم که شرکت مهندسی جی کارسپاهان  مجموعه ای  است که تار و پود آن با ارزش‌های حقیقی و ریشه داری در هم تنیده و یکپارچه گردیده و توانمندی آن نیز حقیقی وهمواره در اوج است و ما به این که عضوی از این مجموعه هستیم، صادقانه افتخار می‌کنیم.

در پایان، از آنجا که برخی از این دستورالعمل هادرقالب نظام سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست (HSE)  تعیین گردیده است  از همه همکاران انتظار داریم نسبت به رعایت و التزام همه جانبه فکری و عملی خود به آن‌ها حساس باشند، و علاوه بر این که خود رفتاری منطبق بر دستورالعمل ها دارند، با حاضر شدن در محیط کاری خود در قالب زیبایی از رفتار علمی و عملی مبتنی بر دستورالعمل ها ، نمونه و نماد تمام نما و یادآوری کننده حاکمیت آن‌ها در اذهان دیگر همکاران بوده و مشوقی برای ایشان در پای بندی به آن‌ها باشند. وظیفه ما در تمامی رده‌ها این است که با لحاظ نمودن سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست در اقدامات و برنامه ریزی‌های بنیادین و تصمیم گیری‌های علمی و عملی‌مان، ضمن پی ریزی فرهنگی علمی و متعالی، نقش حقیقی خود را در مقام حامیان ارزش‌های  شرکت به درستی ایفا نماییم.
                                                                                                                                            باتشكر
                                                                                                                                     اميرحسين سعيدى
                                                                                                                 مديرعامل شركت مهندسی جی كارسپاهان